Dyżur wakacyjny 2020

Szanowni Państwo


Ze względu na brak możliwości określenia zakresu oraz terminów

obowiązywania ograniczeń związanych z zasadami bezpieczeństwa

wynikającymi z zagrożenia epidemicznego, podjęto decyzję o zmianie

organizacji pracy przedszkola w lipcu i sierpniu 2020 r.

Przerwa w okresie wakacyjnym wiąże się z zaplanowanymi remontami

i koniecznymi naprawami. Przerwa została ustalona w porozumieniu

z organem prowadzącym.

 

W związku z powyższym przedszkole nie będzie pełniło dyżuru w okresie wakacyjnym.

Z poważaniem

dyrektor

Iwona Repczyńska