Historia

Kategoria: Historia Opublikowano: środa, 19 luty 2014

Pierwsze wzmianki o przedszkolu w Budzyniu pojawiają się w 1945r.. Przed wojną ochronka prowadzona była przez siostry zakonne. W latach 1945- 1946 dyrektorem była pani Regina Bola, a budynek mieścił się , tam gdzie obecnie znajduje się apteka "Pod orłem". Następnie przedszkle przeniesiono na Rynek przy obecnej  piekarni państwa Ciesielskich, a w 1950r. na ul. Lipową, gdzie zlokalizowany jest obecnie Dom Pomocy Społecznej. W tym roku swoją pracę w przedszkolu podjęła (od 01.01.1950r.) pani Adelajda Kilarska (Piskorska) oraz pani Maria Strumnik- Zarzycka. W latach 1950- 1951 do przedszkola uczszczało 105 dzieci. Pani Adelajda Kilarska wprowadziła do nowego rozkładu dnia poobiedni sen oraz 9 godzinny pobyt dziecka w przedszkolu, gdyż do tej pory był on krótszy - 5 godzinny.


Od września 1951r. funkcję kierownika w przedszkolu pełniła pani A. Kilarska. W tym czasie przedszkole słynęło
z umuzykalnienia dzieci. We wrześniu pracę w przedszkolu rozpoczęła pani Maria Rosołek (Zielińska).


Pracownikami przedszkola w późniejszym okresie byli również:
- p. Barbara Trojanowska
- p. Teresa Kujawska
- p. Barbara Bukowska
- p. Janina Markowska
- p. Anna Kamińska (dyrektor przedszkola )
- p. Urszula Bednarek (dyrektor przedszkola)
- p. Barbara Adamska

W latach 1958-1961 do przedszkola uczęszczało po ok. 80 dzieci, jednak chętnych dzieci do naszego przedszkola  
z roku na rok przybywało i było coraz więcej. Warunki lokalowe przedszkola nie pozwalały na objęcie wychowaniem przedszkolnym wszystkich dzieci, których oboje rodzice pracowali. Przedszkole Państwowe jako jedyne działało 1977r. 

Pod koniec 1976r. dyrekcja Zakładu Rolnego w Budzyniu wystąpiła o zagospodarowanie budynku GS na budynek przedszkolny. Rozmowy toczyły się do maja. Zdecydowano, że GS należało przenieść do innego budynku. Ustalono termin otwarcia placówki przedszkolnej na 31.08.1977r. Stanowisko dyrektora przedszkola objęła pani Grażyna Golisz (Dajczak). Pracownikami wtedy były m.in. pani Teresa Bojańska, pani Małgorzata Przybyszewka.
W Budzyniu funkcjonowały dwa przedszkola, aż do dnia 28.03.2000r., kiedy to Uchwałą Gminy nr XII (85) 2000 powstało wielooddziałowe przedszkole z połączenia przedszkola na ul. Przemysłowej, os. Wierzbowego i Dziewokluczu, jak również powstał oddział w Sokołowie Budzyńskim. 
W 2002r. w wyniku konkursu dyrektorem przedszkola została pani mgr Grażyna Przybyszewska, która pełniła niniejszą funkcję do 31.08.2016r.
Od 1.09.2016r. dyrektorem przedszkola jest pani mgr Iwona Repczyńska.

Zarys historii przedszkola w Budzyniu uzyskaliśmy z rozmów z p. Adelajdą Kilarską oraz kronik przedszkolnych.

I.R., WI
Odsłony: 3315