Informator

Kategoria: Informator Opublikowano: sobota, 15 luty 2014

W tym dziale umieszczane są różnorodne druki, formularze, procedury oraz dokumenty dla rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego im .Misia Uszatka w Budzyniu:

 Rekrutacja 2020/2021

1a. POTWIERDZENIE WOLI zapisu dziecka do Przedszkola Samorządowego im. „Misia Uszatka” w Budzyniu

1. Zarządzenie Wójta Gminy Budzyń w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Budzyń na rok szkolny 2020/2021

2. Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Samorządowego im. "Misia Uszatka"w Budzyniu na rok  szkolny 2020/2021

2a. Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym im. "Misia Uszatka" w Budzyniu na rok szkolny  2020/2021

3. Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego w Budzyniu

4Graficzna instrukcja internetowego zgłaszania szkody 2019-2020

5. Ogólne warunki ubezpieczenia

6. Sposoby zgłaszania zdarzeń 2019-2020

7. Tabela świadczeń 2019-2020

7a. Druk zgłoszenia

8. Regulamin spacerów i wycieczek

9. Procedura dotycząca wszawicy

10. Procedura usprawiedliwiania nieobecności w przedszkolu

11. Procedura kontaktów z rodzicami

12. Procedura bezpieczeństwa w PS w Budzyniu

13. Procedury w Przedszkolu

14. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

15. Zbiory jawne dostępne są w sekretariacie placówki w godzinach jej urzędowania tj. 6.30-15.30

 

Odsłony: 6659