Rada Rodziców

Drodzy Rodzice

Podajemy nr konta na który można dokonywać wpłat na Radę Rodziców:

Przedszkole Samorządowe im. Misia Uszatka w Budzyniu 

 BS w Chodzieży oddział w Budzyniu  nr konta  03 8945 0002 2601 6942 3000 0010