Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Projekty Unijne
 
Projekty Unijne

Gminny Portal Mapowy

gminny portal mapowy 02

Informator SMS

Informator SMS

NFOŚiGW
 
nfosigw

baner pmrr

Region Wielkopolska

UKE Ankieta

Raport MSWiA
Oddaj eletroodpady w dobre ręce
 
Kapela Kombinatorzy

Licznik odwiedzin

Dzisiaj67
Wczoraj139
W tym tygodniu553
W tym miesiącu206
Wszystkie437152

VCNT - Visitorcounter

Galeria

Dzisiaj jest: 2 Lipiec 2020    |    Imieniny obchodzą: Jagoda, Urban, Otton

Aktualności

Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania

Ważny komunikat dla wyborców dotyczący udziału w ponownym głosowaniu.

1.   Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego zarówno w kraju jak i za granicą dokonane przed pierwszym głosowaniem w dniu 28 czerwca 2020 r. dotyczy również ponownego głosowania w dniu 12 lipca 2020 r. (tzw. II tury wyborów). W ponownym głosowaniu pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonanym przed głosowaniem w dniu 28 czerwca 2020 r.

Wyborcy w kraju, którzy nie zgłosili zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu do dnia 30 czerwca 2020 r.

Wyborcy, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego mogą wziąć udział w głosowaniu w innym obwodzie, ale tylko bezpośrednio w lokalu wyborczym (nie w formie korespondencyjnej). Będzie to możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, w której są ujęci w spisie wyborców lub od konsula, który dopisał wyborcę do spisu wyborców. Zaświadczenie może być pobrane wyłącznie do czasu wysłania pakietu wyborczego.

2.   Wyborcy wpisani na swój wniosek do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania (zarówno w kraju jak i za granicą) będą ujęci w tym samym spisie wyborców w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r. Nie ma możliwości dopisania do innego spisu wyborców. Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, w której wyborcy są ujęci w spisie wyborców lub od konsula, który dopisał wyborcę do spisu wyborców.

3.   Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów w pierwszym głosowaniu w dniu 28 czerwca 2020 r. będą ujęte w tym spisie wyborców również w ponownym głosowaniu. Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie będzie możliwe po otrzymaniu  zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, który sporządził spis wyborców. Ponadto wyborcy, którzy opuścili szpital, zakład pomocy społecznej, zakład karny lub areszt śledczy po dniu pierwszego głosowania będą mogli być dopisani do spisu wyborców przez obwodową komisję wyborczą w miejscu stałego zamieszkania, jeżeli udokumentują, że opuścili tę jednostkę przed dniem ponownego głosowania.

Jedynie wyborcy stale zamieszkali w gminie, na której obszarze znajduje się zakład leczniczy, dom pomocy społecznej, zakład karny i areszt śledczy lub oddział zewnętrzny takiego zakładu i aresztu, którzy po sporządzeniu przez kierownika tej jednostki wykazu wyborców w niej przebywających, opuścili tę placówkę, zostaną wykreśleni ze spisu wyborców sporządzonego dla tej jednostki i będą ujęci w spisie wyborców właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

Światłowody w Budzyniu

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców rejonu ul. Margonińskiej i os. Piaski w Budzyniu, na podstawie informacji uzyskanych od firmy ASTA-NET, informujemy, że operator jest w trakcie realizacji budowy sieci światłowodowej w ww. rejonie. Osoby zainteresowane podłączeniem mogą zgłaszać się do operatora w celu złożenia zamówienia na usługi oraz podpisania umowy. Więcej informacji na temat świadczonych usług na stronie https://asta-net.pl/ oraz pod numerem infolinii 67 350 90 00.

Zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UWAGA

Zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 Szanowni Mieszkańcy Gminy Budzyń

Z dniem 1 lipca 2020 roku obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dla odpadów zbieranych i odbieranych  w sposób selektywny stawka miesięczna od każdego mieszkańca wynosi 25,00 zł. Natomiast dla osób, które nie wywiązują się z obowiązku segregacji odpadów, podwyższona, miesięczna stawka opłaty wynosi 50,00 zł od każdego mieszkańca. Osoby, które zdecydowały się kompostować w przydomowym kompostowniku bioodpady, zostaną zwolnione z części opłaty w wysokości 3,00 zł miesięcznie od mieszkańca. Informuję, że osoby które chcą skorzystać z tej ulgi muszą złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Z poważaniem

Wójt Gminy Budzyń

/-/ Marcin Sokołowski

Spotkanie w Kamienicy Stowarzyszenia Artystów "Azyl"

W dniach 17-19 czerwca 2020 r. w Stanicy Agroturystycznej w Kamienicy odbyły się warsztaty artystyczne Stowarzyszenia Plastyków „Azyl”. W tym roku w warsztatach ze względu na pandemie związaną z Covid-19 wzięło udział tylko sześcioro artystów, mimo tak nielicznej grupy artyści spędzili ten czas pracowicie, czego dowodem są poniższe zdjęcia.

Czytaj więcej...

XVI SESJA RADY GMINY BUDZYŃ

W dniu 15 czerwca 2020 r. w sali kinowej Gminnego Ośrodka Kultury w Budzyniu odbyła się XVI Sesja Rady Gminy Budzyń. Sesja odbyła się według zamieszczonego poniżej porządku obrad. W trakcie Sesji Rada Gminy Budzyń, jednogłośnie udzieliła Wójtowi Gminy Budzyń absolutorium za 2019 r.

Czytaj więcej...

Zdalna szkoła plus w Gminie Budzyń

W dniu 22 czerwca 2020 r. w sali kolumnowej Urzędu Gminy Budzyń, odbyło się oficjalne przekazanie 30 szt. laptopów dla szkół podstawowych z terenu gminy Budzyń. Laptopy zostały zakupione za kwotę 73.615,50 zł. Zadanie zostało w całości sfinansowane w ramach realizacji projektu grantowego pn. "Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

logotyp

Czytaj więcej...

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych

Czytaj więcej...

Posiedzenie komisji Rady Gminy Budzyń

W dniu 30 czerwca 2020 r. o godz. 14:00 w sali kolumnowej Urzędu Gminy Budzyń, odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowo-Samorządowej, Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy Budzyń. Posiedzenie odbędzie się według zamieszczonego poniżej proponowanego porzadku obrad.

Czytaj więcej...

Koncert online

Paweł Tur Budzyń

Koncert transmitowany będzie na profilu Gminnego Ośrodka Kultury na Facebooku 

TUTAJ

Informacja dotycząca stypendiów pomostowych

po.wop.073.1.1.2020.ss

Porządek obrad XVI Sesji Rady Gminy Budzyń

W dniu 15 czerwca 2020 r. o godz. 15:00 w sali kinowej Gminnego Ośrodka Kultury w Budzyniu odbędzie się XVI Sesja Rady Gminy Budzyń. Sesja odbędzie się według zamieszczonego poniżej porządku obrad.

Czytaj więcej...