Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Projekty Unijne
 
Projekty Unijne

Gminny Portal Mapowy

gminny portal mapowy 02

Informator SMS

Informator SMS

Projekty dofinansowane
ze środków budżetu państwa
 
flaga pl

baner pmrr

Region Wielkopolska

UKE Ankieta

Raport MSWiA
Oddaj eletroodpady w dobre ręce
 
Kapela Kombinatorzy

Licznik odwiedzin

Dzisiaj0
Wczoraj60
W tym tygodniu109
W tym miesiącu946
Wszystkie478047

VCNT - Visitorcounter

Galeria

Aktualności

Podsumowano działalność kół LZS

W dniu 24 lipca 2020 roku w restauracji Platinum odbyło się XII LZS podsumowanie działalności kół w Gminie Budzyń za 2019 rok.

W posumowaniu uczestniczyli: Starosta pan Mirosław Juraszek, Wójt Gminy pan Marcin Sokołowski, Z-ca Wójta pan Piotr Jankowski, członkowie Rady Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS w Poznaniu panowie Bogumił Łączka i Jan Śwital, sołtysi, aktyw Rady Gminnej i kół LZS.

Czytaj więcej...

INFORMACJA GOPS W BUDZYNIU

DOBRY START

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzyniu zawiadamia, iż od dnia 1 sierpnia 2020 r. wydawanie i przyjmowanie wniosków dotyczących, „Dobrego startu”, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego odbywać się będzie na parterze – wejście nr 1 w następujących godzinach:

poniedziałek od 12:00 do 16:00
wtorek od 11:30 do 15:30
środa od 8:00 do 12:00
czwartek od 8:00 do 12:00
piątek od 8:00 do 12:00

Wnioski w wersji elektronicznej można składać całodobowo od 1 lipca 2020 r.
Wprowadzone dyżury obsługi interesantów mają zorganizować pracę i pozwolić na bieżące opracowanie wniosków i szybszą wypłatę świadczeń.
Zachęcamy do elektronicznego składania wniosków.


ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

Informujemy, iż w roku 2020 r. nie składamy wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego tzw. „500+”, ponieważ świadczenie to przyznawane jest aktualnie do dnia 31.05.2021 r. Nabór wniosków rozpocznie się w lutym 2021 r.

Narada sołtysów

W dniu 4 sierpnia 2020 r. w Urzędzie Gminy Budzyń odbyła się narada sołtysów. Naradzie przewodniczył Wójt Gminy Budzyń - Pan Marcin Sokołowski. Podczas spotkania omawiany był temat organizacji tegorocznych dożynek gminnych i wiejskich oraz ustalenie terminów zebrań wiejskich, na których będą podejmowane uchwały dotyczące rozdysponowania środków w ramach funduszu sołeckiego.

116783753 403046227338717 8035165840548940763 n

Budzyń miastem!

W dniu 31 lipca 2020 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1332 zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedziby władz gminy. Z powyższego rozporządzenia wynika, że z dniem 1 stycznia 2021 roku miejscowość Budzyń otrzyma status miasta

Decyzja Rady Ministrów to historyczna chwila w historii miejscowości Budzyń, który po 87 latach odzyska prawa miejskie.

Wszystkim mieszkańcom gratulujemy i dziękujemy za udział w konsultacjach. Szczególne podziękowania kierujemy do osób zaangażowanych w przeprowadzenie procedury przywrócenia praw miejskich.

Konsultacje społeczne

 Wójt Gminy Budzyń
ogłasza

konsultacje społeczne projektów uchwał w sprawie zmiany statutów sołectw z terenu gminy Budzyń

 

70 lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziewokluczu

W dniu 25 lipca 2020 roku w Dziewokluczu świętowano 70-lecie istnienia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej oraz przekazano kluczyki i poświęceno nowy samochód bojowy.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzyniu informuje, że w miesiącu lipcu:

 • psycholog będzie pełnić dyżur telefoniczny pod nr 512 380 200:
  • 01.07.2020 r. godz. 16:00 – 18:00
  • 08.07.2020 r. godz. 16:00 – 18:00
  • 15.07.2020 r. godz. 16:00 – 18:00
  • 22.07.2020 r. godz. 16:00 – 18:00
  • 29.07.2020 r. godz. 16:00 – 18:00
 • pracownicy socjalni pełnić będą dyżury telefoniczne pod nr 501 491 058:
  w tym samych terminach co psycholog

Osoby z terenu gminy Budzyń potrzebujące wsparcia zapraszamy do kontaktu.

Prawa miejskie - ważna informacja

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta. Według projektu status miasta ma otrzymać 1 stycznia 2021 r. aż 10 miejscowości, wśród których znajduje się Budzyń.

Wniosek o nadanie praw miejskich dla Budzynia otrzymał pozytywną opinię Wojewody Wielkopolskiego, a w tej chwili pozostaje oczekiwać na zakończenie procesu legislacyjnego i podjęcie rozporządzenia przez Radę Ministrów. Projekt rozporządzenia znajduje się pod adresem:  https://legislacja.gov.pl/projekt/12336101/katalog/12700995#12700995

Wielkopolski program rehabilitacji

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REHAT” w Wągrowcu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie do 31 października 2021 r. realizuje projekt  z zakresu udzielania świadczeń rehabilitacyjnych. Projekt kierowany jest również do osób zamieszkałych na terenie powiatu chodzieskiego.

Wielkopolski program rehabilitacji

Czytaj więcej...

Inwestycje w gminie

Trwają prace drogowe na terenie naszej gminy. Pomimo utrudnień spowodowanych trwającą epidemią,  prace drogowe  w ramach podpisanych umów nie są zagrożone.

Zakończyliśmy realizację związaną z przebudową drogi gminnej Nr 201521P w m. Sokołowo Budzyńskie (w kierunku Karolewa).  Inwestycję zrealizowała firma  Rafał Szymczak P.H.U.  z siedzibą w Nakle nad Notecią. Umowa w ramach rozstrzygniętego postępowania przetargowego podpisana została w kwietniu 2020r.  W ramach robót wykonano przebudowę drogi gminnej  o długości 990,0 mb. Wartość wykonanych robót  471 194,33 zł brutto.

Czytaj więcej...

Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania

Ważny komunikat dla wyborców dotyczący udziału w ponownym głosowaniu.

1.   Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego zarówno w kraju jak i za granicą dokonane przed pierwszym głosowaniem w dniu 28 czerwca 2020 r. dotyczy również ponownego głosowania w dniu 12 lipca 2020 r. (tzw. II tury wyborów). W ponownym głosowaniu pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonanym przed głosowaniem w dniu 28 czerwca 2020 r.

Wyborcy w kraju, którzy nie zgłosili zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu do dnia 30 czerwca 2020 r.

Wyborcy, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego mogą wziąć udział w głosowaniu w innym obwodzie, ale tylko bezpośrednio w lokalu wyborczym (nie w formie korespondencyjnej). Będzie to możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, w której są ujęci w spisie wyborców lub od konsula, który dopisał wyborcę do spisu wyborców. Zaświadczenie może być pobrane wyłącznie do czasu wysłania pakietu wyborczego.

2.   Wyborcy wpisani na swój wniosek do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania (zarówno w kraju jak i za granicą) będą ujęci w tym samym spisie wyborców w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r. Nie ma możliwości dopisania do innego spisu wyborców. Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, w której wyborcy są ujęci w spisie wyborców lub od konsula, który dopisał wyborcę do spisu wyborców.

3.   Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów w pierwszym głosowaniu w dniu 28 czerwca 2020 r. będą ujęte w tym spisie wyborców również w ponownym głosowaniu. Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie będzie możliwe po otrzymaniu  zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, który sporządził spis wyborców. Ponadto wyborcy, którzy opuścili szpital, zakład pomocy społecznej, zakład karny lub areszt śledczy po dniu pierwszego głosowania będą mogli być dopisani do spisu wyborców przez obwodową komisję wyborczą w miejscu stałego zamieszkania, jeżeli udokumentują, że opuścili tę jednostkę przed dniem ponownego głosowania.

Jedynie wyborcy stale zamieszkali w gminie, na której obszarze znajduje się zakład leczniczy, dom pomocy społecznej, zakład karny i areszt śledczy lub oddział zewnętrzny takiego zakładu i aresztu, którzy po sporządzeniu przez kierownika tej jednostki wykazu wyborców w niej przebywających, opuścili tę placówkę, zostaną wykreśleni ze spisu wyborców sporządzonego dla tej jednostki i będą ujęci w spisie wyborców właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.