Zwrot nadpłaty za pobyt i wyżywienie

UWAGA RODZICE

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania przedszkola

związanym z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem

COVID – 19 na koncie przedszkola znajduje się nadpłata za pobyt

dziecka w placówce i wyżywienie.Nadpłata podlega zwrotowi.

Aby otrzymać zwrot należy w dniach od 25.05.2020r. do 05.06.2020r. 

wypełnić w przedszkolu wniosek o zarachowanie nadpłaty

i podać numer rachunku bankowego.

Zwrot będzie wypłacany od 15.06.2020 roku.