Aktualności

Porządek obrad XXI Sesji Rady Gminy Budzyń

Utworzono: środa, 03, luty 2021 12:49
Administrator
Odsłony: 179

W dniu 10 lutego 2021 r. o godz. 15:00  w sali kinowej Gminnego Ośrodka Kultury w Budzyniu, odbędzie się XXI Sesja Rady Miejskiej w Budzyniu. Sesja odbędzie się według zamieszczonego poniżej porządku obrad.

PORZĄDEK OBRAD
XXI SESJI RADY MIEJSKIEJ W BUDZYNIU
W DNIU 10 LUTEGO 2021 r.

 1. Otwarcie obrad.
 2. Sprawy regulaminowe.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja z realizacji uchwał podjętych na ostatniej Sesji.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracy w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracy w okresie od ostatniej Sesji.
 8. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad Sesji.
 9. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektów: herbu, flagi i pieczęci Gminy Budzyń.
 10. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Budzyniu na 2021 r.
 11. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa (Ostrówki).
 12. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa (Dziewoklucz).
 13. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości (Budzyń, droga ul. Przemysłowa).
 14. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 12 grudnia 2020 r. w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej sprzeciwu wobec jakiejkolwiek dyskryminacji mieszkańców Gminy Budzyń w przedmiocie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
 15. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej sprzeciwu wobec jakiejkolwiek dyskryminacji mieszkańców Gminy Budzyń w przedmiocie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
 16. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 20 grudnia 2020 r. w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej obrony prawdy, godności i wolności człowieka, w związku z dyskryminacją sanitarną obywateli, w tym ze względu na: zaszczepionych i niezaszczepionych, na noszących maseczki i nie noszących maseczek, na płacących gotówką i płacących kartami płatniczymi czyli bezgotówkowo itp.
 17. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 6 stycznia 2021 r. r. w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej sprzeciwu wobec jakiejkolwiek dyskryminacji mieszkańców Gminy Budzyń w przedmiocie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
 18. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 19. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie miasta Budzyń.
 20. Przedstawienie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Budzyń na 2021 rok.
 21. Przedstawienie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2021-2025.
 22. Wolne wnioski i informacje.
 23. Zakończenie obrad.