Aktualności

Kolejna inwestycja w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Utworzono: piątek, 11, wrzesień 2020 07:48
Katarzyna Sawińska
Odsłony: 381

logotyp

Przebudowa drogi gminnej nr 201526P w m. Nowe Brzeźno.

W okresie letnim na terenie sołectwa Nowe Brzeźno zakończono inwestycję związaną z przebudową drogi gminnej nr 201526P. Wykonawcą prac, wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego było Przedsiębiorstwo „EL-KAJO” Spółka z o o, z siedzibą w Bydgoszczy. W ramach zadania przebudowano drogę gminną na długości 0,98km (wykonano podbudowę tłuczniową i ułożono dwie warstwy nawierzchni bitumicznych).

Ponadto wybudowano także, usytuowaną równolegle do drogi, bezpieczną ścieżkę/drogę rowerową z betonu asfaltowego oraz zjazdy na posesję i odwodnienie pasa drogowego. Całkowita wartość zrealizowanych prac drogowych ostatecznie wyniosła 922 391,86 zł brutto. Na powyższą inwestycję Gmina Budzyń pozyskała dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego, pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych. Umowa na dofinansowanie powyższego zadania, podpisana została z Wojewodą Wielkopolskim w listopadzie 2019 roku. Kwota przyznanego dofinansowania wynosi 411 347,00 złotych.

1 001

1 002