Aktualności

Informacja

Utworzono: środa, 04, grudzień 2019 08:57
Magdalena Gokiert-Kabat -Kierownik GOPS Budzyń
Odsłony: 254

Fundusze Europejskie - Program Regionalny, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

W wyniku realizacji przez Gminę Budzyń, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Budzyniu projektu „Budzyń otwarty na osoby niesamodzielne i niepełnosprawne” dofinansowanym ze źródeł programu WRPO na lata 2014-2020, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, nr projektu RPWP.07.02.02-30-0023/17, przy ulicy Chodzieskiej w Budzyniu powstał lokal wspomagany w formie mieszkania dla dwóch osób niepełnosprawnych lub niesamodzielnych. Koszt adaptacji i remontu lokalu wyniósł 45 235,56 zł. Lokal jest w pełni wyposażony w sprzęt AGD i umeblowany. Koszt wyposażenia to: 20 926,47 zł.

Osobne środki własne dołożyła także gmina Budzyń, finansują między innymi przyłącze wodno- kanalizacyjne.

Od 2 grudnia w lokalu mieszkają już dwie osoby skierowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzyniu.

Lokal będzie służył, jako mieszkanie osobom najbardziej potrzebującym, niepełnosprawnym i niesamodzielnym.

1 001

1 002

1 003

1 004

1 005