Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Projekty Unijne
 
Projekty Unijne

Gminny Portal Mapowy

gminny portal mapowy 02

Informator SMS

Informator SMS

NFOŚiGW
 
nfosigw

baner pmrr

Region Wielkopolska

UKE Ankieta

Raport MSWiA
Oddaj eletroodpady w dobre ręce
 
Kapela Kombinatorzy

Licznik odwiedzin

Dzisiaj31
Wczoraj114
W tym tygodniu769
W tym miesiącu3711
Wszystkie433263

VCNT - Visitorcounter

Galeria

Dzisiaj jest: 30 Maj 2020    |    Imieniny obchodzą: Joanna, Feliks, Ferdynand

Aktualności

Porządek obrad V Sesji Rady Gminy Budzyń

W dniu 24 kwietnia 2019 r. o godz. 15:00 w sali kolumnowej Urzędu Gminy Budzyń, odbędzie się V Sesja Rady Gminy Budzyń. Sesja odbędzie się według zamieszczonego poniżej porządku obrad.

PORZĄDEK OBRAD
V SESJI RADY GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 24 KWIETNIA 2019 r.

 1. Otwarcie obrad.
 2. Sprawy regulaminowe.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Odpowiedzi Wójta na interpelacje i wnioski.
 5. Wnioski i interpelacje radnych.
 6. Informacja z realizacji uchwał podjętych na ostatniej Sesji.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.
 8. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie od ostatniej Sesji.
 9. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad Sesji.
 10. Złożenie sprawozdań z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2018 r. w tym:
  • z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  • z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
 11. Złożenie sprawozdania nt. oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Budzyń za 2018 rok.
 12. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości i zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu.
 13. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Wyszynki, stanowiącej własność Gminy Budzyń.
 14. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Budzyń, od dnia 1 września 2019 roku.
 15. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru przedsięwzięcia do dofinansowania, trybu postępowania przy udzielaniu dotacji i sposobu jej rozliczania.
 16. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Budzyń.
 17. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Budzyń poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa.
 19. Przedstawienie projektu uchwały o zmianie uchwały budżetowej Gminy Budzyń na 2019 rok.
 20. Przedstawienie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2019-2024.
 21. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.
 22. Wolne głosy i informacje.
 23. Zakończenie obrad.