Aktualności

Budowa świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Wyszynki

Utworzono: piątek, 04, styczeń 2019 13:01
Administrator
Odsłony: 1030

logotypy

Rozpoczęliśmy Nowy Rok, a wraz z nim nowe inwestycje na terenie naszej Gminy. Miło nam jest poinformować, że w dniu 3 stycznia 2019 r. podpisaliśmy umowę na realizację zadania inwestycyjnego p.n.:

„Budowa świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Wyszynki”

W wyniku rozstrzygniętego przetargu Wykonawcą zadania został Zakład Usług Remontowo – Budowlanych Leszek Janowiak z siedzibą Radwanki 63A, 64-830 Margonin

Wartość podpisanej umowy to kwota 848 806,59 złotych.

Gmina na realizację powyższego zadania uzyskała pomoc pochodzącą ze środków funduszu Unii Europejskiej na operację typu „ Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umowa o przyznanie pomocy została podpisana w październiku 2018r z Samorządem Województwa Wielkopolskiego, a udzielona kwota pomocy wynosi 496 000,00 zł.

Inwestycja realizowana jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Planowany termin realizacji inwestycji to wrzesień 2019 rok.

1 001

1 002

1 003