Aktualności

Usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych

Utworzono: poniedziałek, 26, luty 2018 13:52
Administrator
Odsłony: 962

EFS Samorzad kolor PL

Gmina Budzyń w partnerstwie z Fundacją Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Budzyń otwarty na osoby niesamodzielne i niepełnosprawne”

Projekt realizowany jest od 1 listopada 2017 r. do 31 października 2019 r. na terenie gminy Budzyń w województwie wielkopolskim.

Wartość projektu: 873 565,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 829 886,75 zł

Cele projektu. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych w gminie Budzyń dla 80 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w tym 48 kobiet), mającego służyć zaspokojeniu potrzeb tych osób wynikających z niesamodzielności, m.in. poprzez usługi opiekuńcze, asystenckie oraz wsparcie w ramach Klubu Seniora, a także zwiększenie poprzez szkolenia wiedzy 30 opiekunów faktycznych (w tym 20 kobiet) z zakresu opieki nad podopiecznymi w okresie 01.11.2017 r. do 31.10.2019r.

Planowane efekty:

Szczegółowe informacje dotyczące warunków uczestnictwa znajdują w regulaminie projektu.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

  1. W Biurze Projektu: Gmina Budzyń, ul. Lipowa 1, 64-840 Budzyń
  2. Na stronie www.budzyn.pl

Wypełnione i podpisane dokumenty należy złożyć w Biurze Projektu

Istnieje możliwość wypełnienia dokumentów w miejscu zamieszkania Uczestnika Projektu po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z pracownikiem Biura Projektu.

Rekrutacja ciągła od grudnia 2017r. do września 2019 r.

Pierwszy termin rekrutacji – 21 luty 2018 r.

Dokumenty do pobrania:

Biuro projektu:

Gmina Budzyń, ul. Lipowa 1, 64-840 Budzyń

Kontakt tel: 67/ 284 40 13 , Kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Wykaz wymaganych dokumentów dot. przystąpienia do projektu:

„Formularz zgłoszeniowy do projektu” wraz z załącznikami:

  1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie oraz wymagane oświadczenia;
  2. Zaświadczenie o dochodach i/lub inne dokumenty określające dochód na osobę samotnie gospodarującą, osobę w rodzinie lub rodzinę - w przypadku osób, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie) z ust. z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej;
  3. Zaświadczenie od lekarza o niesamodzielności z ewentualną informacją o zalecanym przez lekarza rodzaju pielęgnacji;
  4. Zaświadczenie od lekarza o konieczności realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych - dotyczy osób, ubiegających się o przyznanie specjalistycznych usług opiekuńczych;
  5. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności osoby niesamodzielnej bądź innego dokumentu poświadczającego stan zdrowia - dotyczy osób z niepełnosprawnościami;
  6. Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza prowadzącego w przypadku osób chorujących psychicznie lub niesprawnych intelektualnie, w tym lekarza rodzinnego, a w przypadku niepełnosprawności skojarzonych i występowania chorób współistniejących także lekarza specjalistę oraz opinii psychologa o osobie przyjmowanej - dotyczy mieszkania wspomaganego;
  7. Pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na uczestnictwo w Projekcie - dotyczy osób niepełnoletnich
  8. Wniosek o przyznanie pomocy w formie pobytu w mieszkaniu wspomaganym - dotyczy mieszkania wspomaganego.

Dokumenty do pobrania: