Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Projekty Unijne
 
Projekty Unijne

Gminny Portal Mapowy

gminny portal mapowy 02

Informator SMS

Informator SMS

Projekty dofinansowane
ze środków budżetu państwa
 
flaga pl

baner pmrr

Region Wielkopolska

UKE Ankieta

Raport MSWiA
Oddaj eletroodpady w dobre ręce
 
Kapela Kombinatorzy

Licznik odwiedzin

Dzisiaj28
Wczoraj57
W tym tygodniu324
W tym miesiącu85
Wszystkie501185

VCNT - Visitorcounter

Galeria

Aktualności

Usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych

EFS Samorzad kolor PL

Gmina Budzyń w partnerstwie z Fundacją Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Budzyń otwarty na osoby niesamodzielne i niepełnosprawne”

Projekt realizowany jest od 1 listopada 2017 r. do 31 października 2019 r. na terenie gminy Budzyń w województwie wielkopolskim.

Wartość projektu: 873 565,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 829 886,75 zł

Cele projektu. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych w gminie Budzyń dla 80 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w tym 48 kobiet), mającego służyć zaspokojeniu potrzeb tych osób wynikających z niesamodzielności, m.in. poprzez usługi opiekuńcze, asystenckie oraz wsparcie w ramach Klubu Seniora, a także zwiększenie poprzez szkolenia wiedzy 30 opiekunów faktycznych (w tym 20 kobiet) z zakresu opieki nad podopiecznymi w okresie 01.11.2017 r. do 31.10.2019r.

Planowane efekty:

 • Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania dla 30 osób niesamodzielnych, obejmujące: pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację zaleconą przez lekarza, zapewnienie kontaktów z otoczeniem, itp. oraz inne w zależności od potrzeb.
 • Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania dla 10 osób wymagających pomocy innych osób, obejmujące usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, wykonywane przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym – obejmować będą m.in. wsparcie: rehabilitacyjne, psychologiczne i specjalistyczne pielęgniarskie.
 • Usługi asystenckie świadczone w miejscu zamieszkania dla 3 osób niepełnosprawnych. Zadaniem asystenta będzie pomoc w osiągnięciu przez osobę niepełnosprawną jak największej samodzielności w zakresie życia codziennego, samoopieki, współpracy z instytucjami i organizacjami społecznymi w celu zapewnienia optymalnych warunków do samodzielnej rehabilitacji.
 • Centrum wsparcia dla 30 opiekunów faktycznych, świadczące następujące usługi: Szkolenia w tematach: metody pielęgnacyjne - opieka nad osobą niesamodzielną, sposoby aktywizowania podopiecznych, metody pracy z podopiecznym cierpiącym na deficyty pamięci; spotkania grupowe dla opiekunów faktycznych i zespołów projektowych; wsparcie psychologa i wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego.
 • Utworzenie dla 2 osób mieszkania wspomaganego wspieranego na terenie gminy Budzyń. Usługa ma charakter pobytu stałego lub okresowego i służyć będzie osobom niesamodzielnym i z niepełnosprawnościami, w szczególności osobom niesamodzielnym i wymagającym wsparcia w formie usług opiekuńczych. Możliwe również jest stworzenie w mieszkaniu miejsc krótkookresowego pobytu.
 • Utworzenie Klubu Seniora dla 50 uczestników projektu, usytuowanego na terenie Gminy Budzyń. W Klubie Seniora organizowane będą: warsztaty zajęciowe mające na celu rozwijanie umiejętności i zainteresowań w grupach; gimnastyka rekreacyjna – m.in. joga, aerobik, ćwiczenia na zdrowy kręgosłup; wyjścia do kina/teatru/na basen; biblioteczka; kącik telewizyjny.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków uczestnictwa znajdują w regulaminie projektu.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

 1. W Biurze Projektu: Gmina Budzyń, ul. Lipowa 1, 64-840 Budzyń
 2. Na stronie www.budzyn.pl

Wypełnione i podpisane dokumenty należy złożyć w Biurze Projektu

Istnieje możliwość wypełnienia dokumentów w miejscu zamieszkania Uczestnika Projektu po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z pracownikiem Biura Projektu.

Rekrutacja ciągła od grudnia 2017r. do września 2019 r.

Pierwszy termin rekrutacji – 21 luty 2018 r.

Dokumenty do pobrania:

 • Regulamin projektu
 • Formularz rekrutacyjny opiekun faktyczny
 • Formularz rekrutacyjny osoba niesamodzielna
 • Załącznik nr 1 dot. osoby niepełnoletniej
 • Wniosek o przyznanie mieszkania

Biuro projektu:

Gmina Budzyń, ul. Lipowa 1, 64-840 Budzyń

Kontakt tel: 67/ 284 40 13 , Kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Wykaz wymaganych dokumentów dot. przystąpienia do projektu:

„Formularz zgłoszeniowy do projektu” wraz z załącznikami:

 1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie oraz wymagane oświadczenia;
 2. Zaświadczenie o dochodach i/lub inne dokumenty określające dochód na osobę samotnie gospodarującą, osobę w rodzinie lub rodzinę - w przypadku osób, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie) z ust. z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej;
 3. Zaświadczenie od lekarza o niesamodzielności z ewentualną informacją o zalecanym przez lekarza rodzaju pielęgnacji;
 4. Zaświadczenie od lekarza o konieczności realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych - dotyczy osób, ubiegających się o przyznanie specjalistycznych usług opiekuńczych;
 5. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności osoby niesamodzielnej bądź innego dokumentu poświadczającego stan zdrowia - dotyczy osób z niepełnosprawnościami;
 6. Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza prowadzącego w przypadku osób chorujących psychicznie lub niesprawnych intelektualnie, w tym lekarza rodzinnego, a w przypadku niepełnosprawności skojarzonych i występowania chorób współistniejących także lekarza specjalistę oraz opinii psychologa o osobie przyjmowanej - dotyczy mieszkania wspomaganego;
 7. Pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na uczestnictwo w Projekcie - dotyczy osób niepełnoletnich
 8. Wniosek o przyznanie pomocy w formie pobytu w mieszkaniu wspomaganym - dotyczy mieszkania wspomaganego.

Dokumenty do pobrania: