Konsultacje - Droga S11

Ankieta dotycząca przebiegu drogi S-11 na terenie Gminy Budzyń

Utworzono: czwartek, 21, marzec 2019 10:54
Administrator

Szanowni Państwo w dniu 20 marca 2019 roku w Budzyniu odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące przebiegu planowanej drogi S-11 na którym zostały przedstawione trzy warianty rozwiązań projektowych tj.: wariant 1, wariant 1a, wariant 2.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z przedstawionymi rozwiązaniami oraz wypełnienia załączonych ANKIET i przekazania ich w terminie do dnia 1 kwietnia 2019 r. do siedziby naszego Urzędu lub doręczyć na adresy wskazane w Ankiecie.

Informujemy, że Rada Gminy Budzyń na najbliższej sesji, po przeanalizowaniu przedstawionych propozycji, podejmie prace nad przyjęciem uchwały dotyczącej wniosku o konieczność wprowadzenia - budowy dodatkowego węzła drogowego „Budzyń” dla wariantu 2 projektowanego korytarza drogi nr S-11, na odcinku przebiegającym przez teren naszej Gminy.

Powyższe stanowisko lub również inne propozycje rozwiązań mogą Państwo wyrazić wypełniając Ankietę.

Dziękujemy za poświęcony czas i zachęcamy raz jeszcze do wyrażenia opinii w tak ważnej kwestii dotyczącej rozwoju naszej Gminy.