Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Projekty Unijne
 
Projekty Unijne

Gminny Portal Mapowy

gminny portal mapowy 02

Informator SMS

Informator SMS

Projekty dofinansowane
ze środków budżetu państwa
 
flaga pl

baner pmrr

Region Wielkopolska

UKE Ankieta

Raport MSWiA
Oddaj eletroodpady w dobre ręce
 
Kapela Kombinatorzy

Licznik odwiedzin

Dzisiaj25
Wczoraj67
W tym tygodniu186
W tym miesiącu232
Wszystkie471653

VCNT - Visitorcounter

Galeria

Aktualności

Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych dotycząca prowadzenia działalności gospodarczej

W związku z wejściem w życie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, przypominam, że od 1 lipca 2013 r. właściciele nieruchomości niezamieszkałych oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą zobowiązani są do posiadania umowy na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów wraz z dowodami uiszczania opłat za te usługi z uprawnionym podmiotem (z firmą wpisaną do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Budzyń – wykaz firm dostępny jest w Urzędzie Gminy Budzyń oraz na stronie internetowej).

Do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zalicza się m.in. obiekty publiczne takie jak: obiekty produkcji, usług i handlu, warsztaty, biura, sklepy, restauracje, hotele, domy prowadzące działalność agroturystyczną, szkoły, przedszkola, urzędy, biblioteki, apteki, itp.

W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części: przeznaczoną na cele mieszkalne oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości obowiązani są zawrzeć odrębną, dodatkową umowę na wywóz odpadów komunalnych niewytwarzanych w gospodarstwie domowym.

Jednocześnie przypominam podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, że niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego (części zamieszkałej objętej systemem gminnym od 1 lipca 2013 r.) z odpadami z prowadzonej działalności gospodarczej.

Właściciele nieruchomości prowadzący działalność gospodarczą zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy i dowodów uiszczania opłat za korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 j.t.)).

W związku z powyższym informuję, iż w IV kwartale bieżącego roku, będzie przeprowadzona kontrola z wywiązywania się przedsiębiorców z obowiązku posiadania umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.