Aktualności

Kultywowanie Tradycji Ludowych w Środowisku Wiejskim – Utworzenie Zespołu Ludowego

Utworzono: czwartek, 04, grudzień 2014 08:37
Monika Jankowska - Sawińska Instruktor ds.imprez i informacji medialnej GOK w Budzyniu
Odsłony: 1611

efrrow    02 leader    umww    prow

Gminny Ośrodek Kultury w Budzyniu w dniu 22 sierpnia 2013r. podpisał umowę o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach tego działania objętego na lata 2007-2013 pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, Departament Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Poznaniu, a Gminnym Ośrodkiem Kultury w Budzyniu reprezentowanym przez dyrektora placówki Marka Bocheńskiego.

Umowa dotyczyła dofinansowania na zadanie pod nazwą „Kultywowanie Tradycji Ludowych w Środowisku Wiejskim – Utworzenie Zespołu Ludowego". Zgodnie z treścią umowy, celem realizacji operacji jest upowszechnianie bogatej kultury muzycznej regionu poprzez działalność zespołu folklorystycznego. Realizacja projektu zmierza w kierunku współtworzenia uroczystości świąt, przeglądów ludowych dla społeczności lokalnej poza tym stałe, cykliczne tworzenie spotkań opartych na muzyce (przy udziale zespołu taneczno – śpiewaczego) dla różnych grup wiekowych. Efektem projektu był zakup 42 kompletów strojów ludowych oraz 42 par obuwia ludowego. Powstały zespół „TOLIJA" po raz pierwszy zadebiutował w sierpniu br. nad morzem bałtyckim, następnie wystąpił podczas obchodów Gminnych Dożynek w Budzyniu, w Szkole Podstawowej z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz w Wyszynach na „Przeglądzie Piosenki Ludowej" z okazji obchodzonego roku Oskara Kolberga.

1 001

1 002

1 003

1 004

1 005

1 006

1 007

1 008

1 009

1 010

1 011

1 012

1 013