Aktualności

Aktywna integracja. Wsparcie aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie chodzieskim

Utworzono: wtorek, 15, lipiec 2014 09:38
Magdalena Gokiert-Kabat
Odsłony: 2009

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzyniu w 2014 roku w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie realizuje projekt "Aktywna integracja. Wsparcie aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie chodzieskim" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej EFS PO KL.

Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających ze wsparcia pomocy społecznej w sposób ciągły. Projekt skierowany jest do osób spełniających następujące warunki:

Beneficjentami GOPS Budzyń jest 9 rodzin z terenu naszej gminy. Projekt „Aktywna integracja. Wsparcie aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie chodzieskim" przewiduje wsparcie dla rodzin z terenu gminy Budzyń w postaci kursów: poradnictwo zawodowe, poradnictwo prawne i kurs komputerowy; udział w obozie aktywnej integracji weźmie 12 osób dorosłych i 25 dzieci w terminie od 24.07.2014 r. w Zakopanem oraz kursów zawodowych między innymi kurs prawa jazdy, gastronomiczny i spawania.

Projekt realizowany przez GOPS w Budzyniu ma na celu zaktywizować osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, usamodzielnić oraz wzbogacić beneficjentów ostatecznych w nowe doświadczenia zawodowe.